اولین دانشگاه تخنیک و معدن شناسی در غزنی افتتاح شد


 برای نخستین بار یک دانشگاه تخنیک و معدن شناسی در ولایت غزنی تاسیس گردید. این دانشگاه در مرکز ثقافت اسلامی این ولایت از سوی وزیر تحصیلات عالی افغانستان رسما افتتاح شد. این اولین دانشگاه تخنیک و معدن شناسی این کشور است.

عبیدالله عبید، وزیر تحصیلات عالی افغانستان هنگام افتتاح دانشگاه تخنیک و معدن شناسی درغزنی ایجاد این دانشگاه را گامی مثبت در راستای پیشرفت تحصیلات عالی کشور عنوان نموده گفت: «حدود صد تن از جوانان غزنی که در آزمون کانکور بیش از 200 نمره را اخذ نموده، اما بی نتیجه مانده اند به این دانشگاه جذب می شوند که هم اکنون این روند به شدت جریان دارد».

او افزود که دانشگاه معدن شناسی غزنی برای سال آینده شامل فورم انتخاب آزمون کانکور می شود و در سال های آینده رشد قابل ملاحظه خواهد نمود.

با این حال مقام های محلی در غزنی می گویند که افغانستان دارای معادن غنی زیادی می باشد و به خاطر استخراج مسلکی شان ایجاد یک دانشگاه معدن شناسی برای آموزش جوانان در داخل کشور امری ضروری بود.

محمد موسی اکبرزاده، والی غزنی ایجاد دانشگاه معدن شناسی را دست آوردی بزرگ برای تمام مردم به ویژه باشندگان غزنی عنوان نموده و از وزارت تحصیلات عالی کشور خواست که در مجهز کردن و رشد این دانشگاه نیز توجه لازم نماید.

شماری از استادان و دانشجویان دانشگاه غزنی نیز از ایجاد این دانشگاه ابراز خرسندی نموده گفتند در صورتی که روی کیفیت درسی این دانشگاه توجه لازم شود و سرمایه گذاری اساسی از سوی حکومت صورت گیرد، دیگر نیاز نیست که برای استخراج معادن کشور با کشورهای خارجی قرارداد شود.

محمد رحیمی، استاد دانشگاه در غزنی با آنکه از ایجاد این دانشگاه ابراز خرسندی کرد، اما گفت: «در ایجاد دانشگاه از سوی مقام های حکومتی تلاش صورت می گیرد و پول زیاد به مصرف می رسد؛ اما افراد مجرب و توانمند که درس با کیفیت را ارایه کنند استخدام نمی شوند و یا اینکه وجود ندارند».

شفیق الله، یکی از دانشجویان دانشگاه غزنی نیز گفت: «ایجاد دانشگاه معدن شناسی نوید خوب برای آن عده از جوانان می باشد که در آزمون کانکور نمره بلند را کسب کرده اما بی نتیجه مانده اند. با ایجاد هر چه بیشتر دانشگاه ها و سایر نهادهای آموزشی، امکانات جذب جوانان در آزمون کانکور بیشتر می شود و بی کاری و فقر کاهش می یابد».

دانشجویان دانشگاه غزنی از وزارت تحصیلات عالی کشور می خواهند که در رشد دانشگاه فعلی غزنی نیز اقدامات لازم نماید. ازسوی هم وزیر تحصیلات عالی می گوید که برای پیشبرد امورات کاری این دانشگاه شماری از افراد به گونه خدمتی به کار گماشته شده اند و کار روی تشکیل این دانشگاه نیز جریان دارد.


July 5, 2014

Comments

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

9 + 0 =