درباره ما

Afghanistan Portal

فهرست افغانستان، زیرمجموعه ای از پورتال افغانستان می باشد که در آن به معرفی شرکت ها، موسسات و صنف های صنعتی در افغانستان می پردازد.

در فهرست افغانستان شما علاوه بر اینکه می توانید به دنبال شرکت های مختلف بگردید، همچنین می توانید واحد و شرکت خود را نیز به رایگان در این فهرست اضافه نمائید.