هرات به شبکه ی تجارت آنلاین پیوست


مسئولان اتاق تجارت استان هرات از افتطاح مرکز اطلاعاتی به منظور روابط مستقیم بازرگانان این استان با کشورهای خارجی خبر می دهند به گفته انان: با گشایش این مرکز روابط تجاری افغان ها با کشورهای هند، ترکیه، قزاقستان، آمریکا  ‏‎ امارات متحده عربی بیشتز خواهدشد.گفته میشود این مرکز اطلاعاتی با پشتیبانی وزارت تجارت آمریکا در مرکز و چند استان دیگر کشور نیز راه اندازی گردیده است مرکز روابط تجارتی در این استان به منظور دسترسی بازرگانان و سرمایه گذاران به اطلاعات معتبر تجارتی، ایجاد ارتباطات تجارتی میان افغانستان و آمریکا و معرفی تجارب موفقیت آمیز تجارتی از سوی اتاق تجارت و صنایع استان  هرات و وزارت تجارت امریکا ایجاد گردیده مسئولان اتاق تجارت و صنایع هرات میگویند: این مرکز مجهز به امکانات پیشرفته ارتباطی بوده ، که زمینه برگزاری برنامه های آموزشی و کارگاه ها ، برگزاری ملاقات ها و محافل برای بازرگانان  و برگزاری کنفرانس های تجارتی مستقیم و تلویزیونی را میان بازرگانان  در داخل افغانستان و امریکا فراهم مینماید معاون اتاق تجارت هرات میگوید: در حال حاضر این مرکز در کابل، هرات، بلخ، قندهار فعالیت دارد و در آینده فعالیت آن در استان های دیگرکشور گسترش می یابد وی افزود: با ایجاد این مرکز ارتباطات تاجران افغان به خارج از کشور بیشتر بر قرار خواهد شد و این روند باعث رشد و گسترش تجارت در افغانستان خواهد شد از سوی دیگر، خلیل احمد یارمند مدیر عامل اتاق تجارت و صنایع هرات میگویند: ایجاد چنین سیستمی در مرکز و دیگر استانها ی این کشور، اطلاعات و آمارهایی را برای رسانه‎های ملی و بین‌المللی از طریق حضور خبرنگاران در این مرکز و از طریق وب‌ سایت آن فراهم می‌ کند وی افزود: به زودی برنامه آموزشی را برای رسانه های حوزه غرب در این مرکز دایر خواهند نمود.

مسئولان اتاق تجارت هرات همچنان میگویند: با توجه به وضعیت نامطلوب امنیتی در نقاط مختلف افغانستان و وجود موانع بسیار برای سفر تجارتی و سرمایه‌گذاران بین‌المللی به استان های مختلف این مرکز زمینه ای را فراهم خواهد ساخت که تاجران ملی و بین‌المللی در یک فضای مطلوب به تبادل تجارب و گسترش تجارت بپردازند. قابل ذکر است که این مرکز ارتباط آنلاین در چهار استان افغانستان نطیرهرات. بلخ . قندهار. و کابل به منظور گسترش روابط تجار افغان و سرمایه‌گذاران با تجار چندین کشور خارجی از جمله آمریکا گشایش یافته است .


June 22, 2014

Comments

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

6 + 2 =