ویژه شرکت های فعال در عرصه پتروشیمی در افغانستان برای حضور درنمایشگاه بین المللی ایران پلاست


با سلام

طبق هماهنگی بعمل آمده با مدیریت برگزاری نمایشگاه بین المللی ایران پلاست که به تاریخ 3 تا 7 مهرماه سال جاری در تهران برگزار خواهد شد، این امکان فراهم آمده تا نسبت به حضور برخی شرکت های فعال در بخش محصولات پتروشیمی افغانستان در این نمایشگاه، به صورت محدود از طریق مدیریت وب سایت فهرست افغانستان هماهنگی بعمل آورده شود.

لذا منقاضیان حضور در این نمایشگاه می بایست درخواست خود را به اضافه معلومات مرتبط با شرکت و عرصه های فعالیت شان را به آدرس ایمیل زیر ارسال نمایند

info@afghanistanportal.com

فهرست افغانستان


August 4, 2014

Comments

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

6 + 3 =