• پوهنتون کاتب

  کاتب با در اختیار داشتن کدر علمی مجرب و با کیفیت و سیستم اداری و اجرائی توانمند، ظرفیت زیادی برای جذب و تربیت دانشجویان بااستعداد در رشته های مختلف علمی دارد.

  Kabul, Afghanistan اطلاعات بیشتر
 • موسسه تحصیلات عالی رابعه بلخی

  کادرعلمی موفق به درجه دکترا و ماستر ، مفیدترین روش های آموزشی وتدریسی، پوهنحی انجینری، کمپیوتر ساینس، حقوق ، علوم سیاسی ، و اقتصاد

  Kabul, Afghanistan اطلاعات بیشتر
 • پوهنتون کابل

  پوهنتون كابل از بزرگترين و قديميترين موسسه تحصيلات عالي است.

  Kabul, Afghanistan اطلاعات بیشتر
 • پوهنتون طبی کابل

  دانشگاه طب کابل

  Kabul, Afghanistan اطلاعات بیشتر