• شرکت خدمات بازاریابی رفاه

  متخصص در، راه حل های پرداخت الکترونیکی، بازاریابی الکترونیکی و سیستم اتوماسیون اداری

  Kabul, Afghanistan اطلاعات بیشتر
 • شرکت آفاق کابل لمتد

  نرم افزار، کپی و پرینت

  Kabul, Afghanistan اطلاعات بیشتر
 • شرکت خدمات بازاریابی رفاه

  متخصص در، راه حل های پرداخت الکترونیکی، بازاریابی الکترونیکی و سیستم اتوماسیون اداری

  Kabul, Afghanistan اطلاعات بیشتر
 • شرکت DURAN BROS

  ساخت و نصب تجهیزات الکتریکی

  Kabul, Afghanistan اطلاعات بیشتر