• تلویزیون پشتو

  این تلویزیون، نشرات ٢٤ ساعته داشته و به شمول افغانستان، در بسیارى کشورھاى جهان، از طریق ماھواره قابل دریافت است؛ اما فريکونسی در کابل ندارد.

  اطلاعات بیشتر
 • تلویزیون ترقى

  شبکه تلویزیون ترقی بر اساس جواز رسمی نمبر 8408وزارت محترم اطلاعات وفرهنگ و مخابرات کشور در پرتو قانون رسانه های همگانی در ولایت هرات تاسیس گردیده و روی

  اطلاعات بیشتر
 • تلویزیون تمدن

  این تلویزیون، نشرات ٢٤ ساعته داشته و به شمول افغانستان؛ نشرات آن در تمام آسيا، شمال افریقا و جنوب استرالیا نیز قابل دریافت است. این تلویزیون، توسط مؤسس آن

  اطلاعات بیشتر
 • تلویزیون راه فردا

  آخرین خبرهای سیاسی، اجتماعی، اقتصادی، فرهنگی هنری و ورزشی

  Kabul, Afghanistan اطلاعات بیشتر