• روزنامه اطلاعات روز

  روزنامه اطلاعات روز، روزنامه مستقل ومنتقد است که درحوزه، سیاست، اجتماع، فرهنگ، دانش، فن آوری، سلامت و ورزش منتشر می شود. این روزنامه درقطع A3 درهشت صفحه(

  اطلاعات بیشتر
 • روزنامه وحدت

  روزنامه وحدت ارگان نشراتی حزب وحدت اسلامی مردم افغانستان و یکی از روزنامه های خبری و تحلیلی می باشد که با اعتقاد به ارزش و کرامت پذیرفته شده ی انسانی

  اطلاعات بیشتر
 • روزنامه جامعه باز

  این روزنامه در ٢٠٠٠ نسخه چاپ ودرکابل توزیع میگردد. روزنامه جامعه باز توسط نشر اعلانات تمویل میگردد . جواد سلطانی مدیر مسئول روزنامه جامعه باز، در سرمقاله

  اطلاعات بیشتر
 • روزنامه افغانستان

  "گروه روزنامه های افغانستان" شامل دو روزنامه پیشتاز در سطح کشور بوده و با کیفیت عالی در شهر کابل به نشر می رسد. "گروه روزنامه های افغانستان" در نظر دارد تا

  اطلاعات بیشتر