• گروه بنا


  Kabul, Afghanistan اطلاعات بیشتر
 • Eser

  فعال در فعالیت های پیمانکاری عمومی با تمرکز اصلی در ساخت و ساز زیرساخت , ,

  06105 Ankara/Ankara Province, Turkey اطلاعات بیشتر
 • Eclipse Properties

  این شرکت در حال ارائه حق بیمه برای اموال می باشد و خرید و فروش املاک می باشد . , ,

  Wolverhampton, West Midlands WV1 4HW, UK اطلاعات بیشتر
 • Entire Builders & Engineering

  ساخت و ساز : فرودگاه ها و جاده ها مدارس و بیمارستان ها / درمانگاه و ... , , ,

  Kabul, Afghanistan اطلاعات بیشتر