• نوی کابل بانک

  نوى کابل بانک با چتر شبکه سراسرى در بيشتر از ١١٢ نمايندگى به شمول دفتر حمايوى و تخنيکى دبى با داشتن کادرهاى مجرب و مسلکى فعاليت مى نمايد و در خدمت هموطنان

  اطلاعات بیشتر
 •  

  بانک تجارتی افغانستان

  بانک کاملاً تجاری متعلق به کارآفرینان مشهور افغانستان، ACB معتقد است که با خدمت به بخش های مختلف جامعه کسب و کار در افغانستان می تواند به توسعه اقتصادی

  اطلاعات بیشتر
 • عزیزی بانک

  ارائه کننده کلیه خدمات پولی و بانکی

  Kabul, Afghanistan اطلاعات بیشتر
 • غضنفر بانک

  ارائه کننده کلیه خدمات پولی و بانکی

  Kabul, Afghanistan اطلاعات بیشتر