• موسسه طب پیشگیری سیب

  موسسه طب پیشگیری سیب افتخار دارد که به عنوان اولین موسسه طب پیشگیری و ارتقای سلامت غیردولتی، مردم نهاد و دانش بنیان در شرق کشور گام به عرصه سلامت نهاده

  اطلاعات بیشتر
 • معالجه امراض دهن و دندان

  معالجه امراض جوف دهن-دندان-ساخت-پرسلن-سی سی پلت-پوش مینال-بریج فلزی

  اطلاعات بیشتر
 • مؤسسه خدمات صحی و انکشافی افغان

  عرضه خدمات صحی بخصوص برای زنان

  Kabul, Afghanistan اطلاعات بیشتر
 • مؤسسه بهزیستی تحرک

  صحت و زراعت ,

  Kabul, Afghanistan اطلاعات بیشتر