• مؤسسه بهزیستی تحرک

  صحت و زراعت ,

  Kabul, Afghanistan اطلاعات بیشتر
 • مؤسسه خدمات صحی و انکشافی افغان

  عرضه خدمات صحی بخصوص برای زنان

  Kabul, Afghanistan اطلاعات بیشتر
 • موسسه طب پیشگیری سیب

  موسسه طب پیشگیری سیب افتخار دارد که به عنوان اولین موسسه طب پیشگیری و ارتقای سلامت غیردولتی، مردم نهاد و دانش بنیان در شرق کشور گام به عرصه سلامت نهاده

  اطلاعات بیشتر
 •  

  Interhealth Afghanistan

  بیمه شخصی، مراقبتهای پزشکی خارج از کشور، آموزش پزشکی، مدیریت صورتحساب درمان

  اطلاعات بیشتر