•  

  شرکت کائنات گروپ

  ساخت و ساز، لجستیک و حمل و نقل ، خدمات مدیریت ، بازرگانی عمومی ، عملیات و تعمیر و نگهداری ، بخش کشاورزی , , ,

  Kabul, Afghanistan اطلاعات بیشتر
 • گروه هلال

  ساخت و ساز ، واردات و صادرات ، تامین و لجستیک ، وظایف اجتماعی و توسعه ، خدمات کشاورزی , ,

  Kabul, Afghanistan اطلاعات بیشتر
 •  

  Gateways

  ساخت و ساز زیرساخت های جاده برق و لوله کشی آب و بهداشت محیط زیست کشاورزی ... , , , ,

  Kabul, Afghanistan اطلاعات بیشتر
 • کمپانی پاکسازی مین افغانستان طوفان

  راه حل های آبیاری، امنیت، خنثی سازی و پاکسازی مین ,

  Kabul, Afghanistan اطلاعات بیشتر