افغانستان اینترنشنال پترولیوم لمتد

افغانستان-اینترنشنال-پترولیوم-لمتد
تولبکس

3,578 مشاهده

0 Comments

پرنت این صفحه

اضافه به لیست علاقمندی ها

افغانستان اینترنشنال پترولیوم لمتد

یک شرکت تجاری ثبت شده افغان در وزارت تجارت افغانستان است که به ارائه طیف کاملی از محصولات نفتی به مشتریان خود در سراسر کشور می پردازد.

تلفن
0093799111111-40260507-798141414
فکس
0093799111116-40260514-799656565
آدرس وب
آدرس
برکی گلزار مارکت، کابل، افغانستان
موضوعات

تماس با نویسنده

مجموع این دو عدد چقدر می شود؟

Comments

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>

2 + 0 =