تلویزیون آریا

تولبکس

4,298 مشاهده

0 Comments

پرنت این صفحه

اضافه به لیست علاقمندی ها

تلویزیون آریا

منحیث اولین کانال اختصاصی برای اطفال و نوجوانان در کشور، نشرات اصلی خویش را  در سال ۲۰۱۱ ميلادی آغاز نمود. این تلویزیون، توسط عبدالغفار داوی تاسیس گرديده و نشرات ٢٤ ساعته دارد و ھم اکنون کابل و ولایات ھمجوار آنرا تحت پوشش نشراتى خود قرار مى دھد.

سال تاسیس
1389
تلفن
00930793444201
آدرس وب
آدرس
کابل، افغانستان

تماس با نویسنده

مجموع این دو عدد چقدر می شود؟

Comments

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

4 + 2 =