تلویزیون MBN

تولبکس

1,416 مشاهده

0 Comments

پرنت این صفحه

اضافه به لیست علاقمندی ها

تلویزیون MBN

یک تلويزيون معیاری با یک خط نشراتی کاملاً متفاوت بوده و یکی از رسانه ھاى فعال در کابل است. این تلویزیون؛ نشرات ٢٤ ساعته داشته و ھم اکنون کابل و ولایات ھمجوار آنرا تحت  پوشش نشراتى خود قرار مى دھد.

تلفن
00930790555510-790444410-797999954
آدرس وب
آدرس
کابل، افغانستان

تماس با نویسنده

مجموع این دو عدد چقدر می شود؟

Comments

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

5 + 7 =