دستگاه های صنعتی خشکبار و هیتر کشاورزی

Date:January 21, 2020 10:50 pm

ما دستگاه هایی مانند آسیاب صنعتی کوچک و ارزان قیمت و دستگاه های کشمش پاک کنی کوچک و ارزان قیمت تولید می کنیم و همینطور بخاری هیزم سوز بمنظور پیشگیری از سرمازدگی باغ و محصولات کشاورزی ارزان قیمت تولید می کنیم.

سال تاسیس
1394
تلفن
00989127823409
آدرس
ایران. قزوین. تاکستان. خرم آباد. جنب پست بانک. کارگاه صنعتی گرجی
موضوعات

Print