شرکت تجارتی حبیب امید

Date:April 22, 2014 11:35 am

شرکت تجارتی حبیب امید با پشتوانه 10 سال سابقه جمع آوری محصولات حیوانی و زراعتی از دهقانان و مالداران و پروسس وبسته بندی وصدور آن به خارج از کشور می باشد. شرکت تجارتی حبیب امید به هدف تهیه و صادرات بهترین و با کیفیت ترین محصولات حیوانی وزراعتی تاسیس شده است. این شرکت در گام اول با جمع آوری بهترین کرک و پشم داخل کشور را و پروسس و صدور آن به خارج کشورجایگاه خود را در بین متقاضیان این نوع محصولات در خارج از کشور تثبیت کرد.و در گام دوم با تهیه و صدور محصولات زراعتی (کنجد ، بادام ، چارمغز ، کشمش ، خسته) نظر مشتری های خویش را جلب نمود .

سال تاسیس
1382
تلفن
009340225567-799883006-700272718
آدرس وب
آدرس
هرات، افغانستان

Print