شرکت مهندسی و ساختمانی قیصار

Date:July 28, 2014 1:26 pm

برنامه ریزی
نقشه برداري
طراحی
مهندسی
تجهیزات ساخت و ساز
تست
آموزش
تلفن
0093706008422 - 0700287670 - 0700686939
آدرس وب
آدرس
خانه شماره 463 ، کوچه دوم سمت چپ ، خیابان 15 ، روبروی رستوران تایلندی مای ، وزیر اکبر خان ، کابل ، افغانستان

Print