محصولات گرمایشی صنعتی

Date:March 4, 2018 5:07 pm

بخارسازه تولیدکننده انواع دیگ های بخار، دیگ های بخار زغال سنگی، دیگ روغن داغ، منبع انبساط، سختی گیر، فیلتر شنی، دی اریتور، مبدل حرارتی، هیتر هوای گرم

تلفن
38450864
فکس
38457205
آدرس وب
آدرس
خراسان رضوی،مشهد، سناباد 58، ساختمان 171، واحد5
موضوعات

Print