کام ایر

تولبکس

2,118 مشاهده

0 Comments

پرنت این صفحه

اضافه به لیست علاقمندی ها

کام ایر

کام ایر یکی از خطوط هوایی در حال رشد افغانستان با یکی از بهترین تیم های مدیریتی است. شبکه پرواز ما افغانستان را به جهان متصل می کند.

تلفن
4422-0093799974422
آدرس وب
آدرس
جاده وزارت امور خارجه، مقابل سفارت چین، کابل، افغانستان

تماس با نویسنده

مجموع این دو عدد چقدر می شود؟

Comments

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

7 + 1 =