گاز مایع LPG هیدروکربن قیر سیمان آرماتور میلگرد

Date:January 21, 2020 10:50 pm

Sell #LPG فروش گاز مایع
همچنین هیدروکربن قیر سیمان آرماتور میلگرد تامین میشود
#هیدروکربن_سنگین #قیر #سیمان آرماتور #میلگرد مصالح ساختمانی
ایمیل ahrabigit(at)gmail(.)com
تلگرام
contact1111@

تلفن
+984113326552
فکس
4113326552
آدرس
ایران
موضوعات

Print